ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์:ลงทะเบียนOnline ประจำภาคการศึกษา 2/2558

posted 29 Oct 2015, 03:25 by MameeSmita Samae-Usoh

คณะวิศวกรราศาสตร์ กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปีและทุกกลุ่มเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่าง วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2558  ทั้งนี้หากเกินกำหนดดังกล่าวระบบลงทะเบียนจะล๊อคอัตโนมัติ  ทำให้นักศึกษาต้องดำเนินการเสียค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนด  ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยปราศจากปัญหาใดๆให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียน Online ตามช่วงเวลากำหนดดังกล่าวให้เรียบร้อยค่ะ


ประชาสัมพันธ์:โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558

posted 28 Oct 2015, 23:39 by MameeSmita Samae-Usoh

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2558 ใน วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 8.30 - 12.00 น. ทั้งนี้ได้เชิญ บริษัท AEC ENLIST CO.LTD  ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเว็ปไซด์การหางานผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมาให้ความรู้กับนักศึกษา  และเชิญรุ่นพี่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมาให้แนวทางในการทำงาน  เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  เพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจ ทั้งนี้จึงขอประชาสัพันธ์ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกๆคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 (SAUNIC 2015)

posted 11 Apr 2015, 00:44 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 11 Apr 2015, 00:47 ]

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558 (SAUNIC 2015)1-3 of 3