ประชาสัมพันธ์:โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558

posted 28 Oct 2015, 23:39 by MameeSmita Samae-Usoh
เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2558 ใน วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 8.30 - 12.00 น. ทั้งนี้ได้เชิญ บริษัท AEC ENLIST CO.LTD  ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเว็ปไซด์การหางานผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมาให้ความรู้กับนักศึกษา  และเชิญรุ่นพี่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมาให้แนวทางในการทำงาน  เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  เพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจ ทั้งนี้จึงขอประชาสัพันธ์ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกๆคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


Comments