โครงการพานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2557

posted 19 Jun 2015, 19:11 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 19 Jun 2015, 19:13 ]
โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน และมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 4 ท่าน เดินทางไปไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสุรากระทิงแดง(1988) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

    
             

                 

              


             

   
        

                

Comments