งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

posted 17 Oct 2015, 01:59 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 17 Oct 2015, 02:04 ]

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558  จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 และวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

    

Comments