สัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน"

posted 11 Apr 2015, 00:24 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 19 Jun 2015, 01:45 ]

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาภายใต้โครงการ "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน AEC" ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์